Národní proexportní agentura CzechTrade založená Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráce mezi českými a zahraničními subjekty. České, zejména pak malé a střední firmy, podporujeme v oblasti internacionalizace jejich podnikatelských aktivit. Poskytujeme profesionální a komplexní servis převážně individuálního charakteru reflektující specifické potřeby každého klienty. Disponujeme sítí 54 zahraničních kanceláří. Představení agentury CzechTrade a jejích služeb zaměřených na firmy prodávající své produkty do zahraničí přes e-commerce. Aktuální exportní příležitosti v rámci zahraniční sítě CzechTrade včetně case studies realizovaných projektů vybraných klientů, triky a tipy z různých zemí. Příležitosti v souvislosti s podepsanými memorandy s některými e-commerce platformami.